Föreläsning av hedersdoktor Henry Jenkins

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum Lecture Hall 2, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
  • Föreläsare: Henry Jenkins, professor, School for Communication and Journalism, University of Southern California, USA
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Christian Sandström
  • Föreläsning, Seminarium

Öppen föreläsning av Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktor 2018, professor Henry Jenkins, med titeln Popular Culture and the Civic Imagination.

Popular Culture and the Civic Imagination – abstract and biography

 

Henry Jenkins är Provost’s Professor of Communication, Journalism, Cinematic Arts and Education och verksam vid University of Southern California, Los Angeles, USA. Han har gjort stora insatser inom flera olika akademiska områden, som kulturstudier, statsvetenskap, sociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. En av hans viktigaste insatser är att han har påvisat den politiska betydelsen av populärkultur. I tidiga arbeten från 1990-talet fokuserade han på fans av populära TV-serier, medan senare forskning inriktats på deltagande kulturer och ungdomars användning av online-medier. Utmärkande för Jenkins arbeten är att han konsekvent påminner om att vanliga människor inte är offer eller slavar under tekniken utan kan använda teknologier i aktivistiskt syfte. Hans kombination av optimism och kritisk realism har inspirerat flera generationer forskare och han har även nått ut till många icke-akademiska grupper och stödjer deras arbete för en bättre och mer deltagande värld.