Information om Minor Field Studies och Erasmuspraktik

  • Datum: –15.15
  • Plats: Segerstedthuset, Nejlikroten, Entréplan Detta event sänds även via Facebook Live
  • Föreläsare: Jonathan Schalk / Internationella kansliet
  • Webbsida
  • Arrangör: Internationella kansliet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Telefon: 704928090
  • Studentevenemang

Genom Minor Field Studies och Erasmuspraktik kan studenter söka medel för att samla data till sina uppsatser i ett utvecklingsland eller inom EU. Under detta infomöte berättar vi mer om hur ansökan går till och vad man kan göra.

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 26 veckor.

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete (exjobb, C-, D- eller Masteruppsats).