Karriärmöjligheter inom OECD

  • Datum: –17.00
  • Plats: Gamla Torget Nya Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19, Uppsala
  • Arrangör: UU Karriär
  • Kontaktperson: careers@uu.se
  • Studentevenemang

Ett unikt tillfälle för studenter, oavsett studieinriktning, att informera sig om karriärvägar in i OECD.

OECD:s uppdrag är att bidra till tillväxt, sysselsättning och ökad levnadsstandard i medlemsländerna, att bidra till sund ekonomisk utveckling både i medlemsländerna och i omvärlden.

Den 8 februari besöker Michèle Pagé, Head of the OECD Human Resource Management, och Annika Markovic, Sveriges OECD-ambassadör Uppsala universitet för att träffa studenter och alumner.

De kommer att presentera olika möjliga karriärvägar, som the Internship Programme, the Young Associate Programme och the Young Professional Programme. 

Efter presentationen har du möjliget att mingla och ställa frågor till alumner och OECD:s representanter.

OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, är ett samarbetsorgan för 35 länders regeringar och har sitt säte i Paris.

Läs mer om OECD.

Anmäl dig till evenemanget