Seminar with Professor Nick Couldry

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum Lecture Hall 2, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
  • Föreläsare: Nick Couldry, professor of media, communications and social theory at the London School of Economics and Political Science, UK
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media, företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Therese Monstad
  • Seminarium, Föreläsning

The seminar/panel debate, Mediated Construction of Reality, with Nick Couldry and senior faculty from several departments at Uppsala University.

Ytterligare information