Hållbara investeringar – varför då?

  • Datum: –18.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Arrangör: Anna Rutgersson UUSI
  • Kontaktperson: Karl Åstrand
  • Seminarium

Uppsala universitet uppmärksammar Earth Day med en paneldiskussion. I relation till FNs hållbarhetsmål ökar fokus på olika aspekter av hållbar utveckling i samhället. Kan (och bör) investerare ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar och hur påverkar det i så fall den ekonomiska avkastningen? Alla välkomna, vi bjuder på fika efteråt.

Fokus denna eftermiddag är att ta reda på mer om hållbara investeringar, hur olika organisationer använder sig av det som verktyg och ha en diskussion om universitets möjligheter.

Moderator: Isak Stoddard

16.00–16.10 Inledning
Anna Rutgersson, rektorsråd för Hållbar utveckling Uppsala universitet

16.10–16.30  Vad är hållbara investeringar?
Joakim Sandberg, docent Göteborgs universitet

16.30–17.00  Perspektiv från olika typer av organisationer
John Howchin, AP-fondernas etiknämnd
Åke Iverfelt, VD Mistra

17.00–18.00  Diskussion
Joakim Sandberg, docent Göteborgs universitet
John Howchin, AP-fondernas etiknämnd
Åke Iverfelt, VD Mistra
Kent Berg, Uppsala universitets Akademiförvaltning