Torsdagsseminarium: Fiscal policies for gender equality: empirical evidences

  • Datum: –15.00
  • Plats: Botaniska trädgården Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
  • Föreläsare: Lekha Chakraborty - Associate Professor at NIPFP (The National Institute of Public Finance and Policy), Research Fellow at The Levy Economics Institute of Bard College, New York and visiting scholar at the Centre for Gender Research
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Fiscal policies for gender equality: empirical evidences

Centrum för genusvetenskap har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15-15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori, naturvetenskap och historisk forskning är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap och de institutioner med vilka vi samarbetar. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdesgränser.

 

Abstrakt: 
Budget is often thought of as gender-neutral. But fiscal policies impact men and women differently due to the socio-economic asymmetries. Public policies have not paid adequate attention to unveil the statistical invisibility of unpaid "care economy". Focusing on the measurement issues and macroeconomic policy tools, this lecture lays out the issues and perspectives how to integrate 'gender lens' in the fiscal policy, with empirical evidences across globe.