Sjukhussjukan och de gula stafylokockerna. Vårdhygien i Uppsala under 150 år

  • Datum: –14.30
  • Plats: Medicinhistoriska museet
  • Föreläsare: Ulrika Ransjö
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinhistoriska museet
  • Kontaktperson: Urban Josefsson
  • Telefon: 0186112610
  • Föreläsning

Med bakteriologins, antiseptikens och aseptikens framväxt under 1800-talet utvecklades effektiva metoder för att minska infektioner. Dessa kunskaper skulle sedan delvis falla i glömska till följd av antibiotikans introduktion, något som medförde nya risker. Resistenta bakterier spreds på sjukhus och i samhället. Föredraget belyser hur man i Uppsala bedrivit kampen mot vårdrelaterade infektioner.

 

Föredragshållaren Ulrika Ransjö har varit hygienöverläkare vid Karolinska och senare Akademiska sjukhuset.

Museet öppet 13.00-17.00. Entré 40 kr (föredrag inkl entré till museet). Ingen förbokning krävs.

Sjukhussjukan och de gula stafylokockerna. Vårdhygien i Uppsala under 150 år