Museidagen

  • Datum: –16.00
  • Plats: Konststudiesalen & Myntkabinettet i Universitetshuset
  • Arrangör: Gustavianum - Uppsala universitetsmuseum
  • Kontaktperson: Cecilia Ödman
  • Temadag

Uppsalas museer slår upp sina portar för en gemensam programdag. Årets tema är resor. Hör forskarna berätta och besök Gustavianums nyöppnade Konststudiesal och Myntkabinett i Universitetshuset. Visningar och föreläsningar på svenska.

Mynt och sedlar reser runt jorden. Ibland färdas de långsamt från hand till hand, ibland i någons ficka på ett flyg. Ofta kan de också vara försedda med bilder som kan som har att göra med resor. Vilka historier tar de med sig?

Också konstverk är resenärer. Som souvenirer, gåvor och krigsbyten har de följt med från fjärran länder. Ruinbilder, skulpturer och cypresslandskap tog den klassiska Södern till det kalla Norden. Konstens historia är också resandets historia.

Lyssna till  fyra intressanta föredrag på temat resor. Föranmälan krävs. Reservera din plats genom att mejla oss på museum@gustavianum.uu.se

Kl. 12.15-12.45 Konstverk som resenärer
Föredrag med universitetsantikvarie och biträdande chef Mikael Ahlund

Kl. 13.15-13.45 Mynt och sedlar reser runt jorden
Föredrag med 1:e antikvarie Ragnar Hedlund

Kl. 14.15-14.45 Konstverk som resenärer
Föredrag med universitetsantikvarie och biträdande museichef Mikael Ahlund

Kl. 15.15-15.45 Mynt och sedlar reser runt jorden
Visning i Myntkabinettet med 1:e antikvarie Ragnar Hedlund

Museidagen