Den forskande aktivisten – Samverkan, aktivism och forskningens integritet

  • Datum: –20.30
  • Plats: Humanistiska teatern Thunbergsvägen 3 (entré från Engelska parken)
  • Föreläsare: Folke Tersman
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Anna Liv Jonsson
  • Telefon: 0704250548
  • Seminarium

Det första tillfället i en seminarieserie i Humanistiska teatern om framtidens komplexa ämnen.

Från många håll hörs röster om att den skattefinansierade forskningen skall vara nyttig för samhället och bidra till lösningar på viktiga samhällsproblem. Det är också viljan att göra sådana bidrag som motiverar många forskare. Samtidigt framhålls att forskaren bör sträva efter att frilägga samband och förhållanden och att följa bevisningen dit den pekar oavsett hur slutsatserna stämmer med olika praktiska syften och politiska uppfattningar.

Finns det en motsättning mellan dessa hållningar? Vilka är riskerna, och möjligheterna, med aktivistiska forskare och kraven på samhällsrelevans? Dessa och besläktade frågor utgör utgångspunkten för seminariet.

Seminariet ges på svenska.

Se också övriga delar i seminarieserien:
16 oktober: Jag delar inte din åsikt, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den. Eller? – Om den politiska toleransens nödvändighet för demokratin
20 november: Folkets opium eller demokratisk resurs? – Om religion, stat och politik