Folkets opium eller demokratisk resurs? – Om religion, stat och politik

  • Datum: –20.30
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Elena Namli
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Anna Liv Jonsson
  • Telefon: 0704250548
  • Seminarium

Det tredje tillfället i en seminarieserie i Humanistiska teatern om framtidens komplexa ämnen.

Sverige är en sekulär stat och en liberal demokrati. Vad innebär det för religionens roll i samhälle och politik? Hur ska religionsfriheten tolkas och implementeras i en demokrati som svensk? Professor i teologisk etik Elena Namli argumenterar för att religion kan och bör berika och vitalisera den demokratiska politiken. Hon menar att religionens privatisering är inte oundviklig, den är snarare en ambivalent process.

Inledare: Elena Namli, professor i teologisk etik
 
Moderator: Thomas Karlsohn, docent och universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet
 
Panelister:
Sofia Näsström, docent i statsvetenskap
Ute Steyer, rabbin i Stora synagogan i Stockholm

Seminariet ges på svenska.

Se också övriga delar i seminarieserien:
18 september: Den forskande aktivisten - Samverkan, aktivism och forskningens integritet
16 oktober: Jag delar inte din åsikt, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den. Eller? – Om den politiska toleransens nödvändighet för demokratin