Spadtag för nya Ångström

  • Datum: –11.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Stora entrén, Lägerhyddsvägen 1
  • Föreläsare: Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet; Kerstin Lindberg Göransson, VD på Akademiska Hus; Johan Tysk vice rektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet; Peter Elenfalk, byggnadsdirektör vid byggnadsavdelningen vid Uppsala universitet; Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus; Charlotte Thelm, vice divisionschef Building Sverige
  • Arrangör: Akademiska hus och fakulteten för teknik och naturvetenskap, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 47 49
  • Visning

Nya Ångström är en satsning på moderna utbildningslokaler, lärandemiljöer och studentytor. Här skapas en kreativ och tvärvetenskaplig miljö för forskning och utbildning som möter framtidens krav på ett internationellt ledande universitet.

Nu inleds arbetet med att bygga nya Ångström och vi inviger detta med ett traditionellt spadtag med talare från universitetet, Akademiska hus och NCC