Invigningssymposium för CESAR (centrum för socialt arbete)

Den 17 oktober inviger rektor Eva Åkesson CESAR. Detta sker i sammanhanget av ett vetenskapligt symposium på temat Våld, kön och kriminalitet – socialt arbete med förövare och utsatta. Temat för symposiet är valt för att återspegla en central forskningsinriktning vid CESAR, men också för att ge en vetenskaplig belysning av samhällsfrågor som varit högaktuella i årets valrörelse.

CESAR (centrum för socialt arbete) bildades den 1 januari 2018 som följd av att Uppsala universitet beslutat om en satsning på ämnet socialt arbete. CESAR tog då över ansvaret för socionomprogrammet. Universitetets satsning på socialt arbete har bland annat inneburit inrättande av forskarutbildning och etablering av en lärostolsprofessur. Sedan starten har ett intensivt rekryterings- och utvecklingsarbete bedrivits. Från höstterminen 2018 består CESARs akademiska personal av en professor, två biträdande lektorer, fem universitetslektorer, en vik universitetslektor och två doktorander. I socionomprogrammets lärarlag ingår ytterligare ett antal lärare verksamma vid andra institutioner vid Uppsala universitet.

Deltagande i symposiet är kostnadsfritt och vi bjuder åhörare på en enkel lunch. 

Mer information, program och anmälan