How to Read East European Cities-Bringing back Space into History

Professor Karl Schlögel som är historiker och författare håller sin öppna föreläsning i Humanistiska teatern den 10 oktober. Karl Schlögel (f.1948) kommer att tala på temat historisk förändring och rummets betydelse, och tar sin utgångspunkt i Östeuropas urbana utveckling under efterkrigstiden.

I Sverige är han kanske mest känd för sin bok Terror och dröm. Moskva år 1937. Den kom på tyska 2008 och i en svensk översättning 2011.

En annan betydlesefull bok är Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, från 2003. Översatt till engelska 2016: In Space We Read Time-On the History of Civilization and Geopolitics.
Karl Schlögel har erhållit flera utmärkelser, såsom Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung och Franz-Werfel Menschenrechtspreis och har varit en återkommande gästforskare i såväl USA som i Östeuropa. l

Tid: 15.00

Plats: Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, Uppsala universitet.

Föreläsningen är öppen för alla. Alla åhörare inbjuds till efterföljande mingel.

För mer information: http://www.ibf.uu.se/seminarier-och-forelasningar/uppsala-lecture/

How to Read East European Cities-Bringing back Space into History