Hackaton

  • Datum: –19.00
  • Plats: Engelska parken Karin Boye-biblioteket, Spektrum
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Karolina Andersdotter
  • Telefon: 018-471 70 49
  • Workshop

Kaffe, mikropizza och kulturarvsforskning – kan det bli bättre? På detta hackaton får du prova på att tillämpa digitala metoder på ett kulturarvsmaterial från våra samlingar och samtidigt bidra till en ännu bättre forskningsresurs.

Materialet vi arbetar med denna gång är universitetsbibliotekets katalog över personverser. Personverser (även kallade personalverser, tillfällesverser, tillfällighetsverser, etc.) är skrivna till personer vid särskilda tillfällen, såsom exempelvis dop, bröllop och begravningar. Katalogen täcker material fram till och med 1959.

Katalog över personverser är inskannad från originalkorten. Dessa är både maskin- och handskrivna, och de varierar i kvalitet. Texten är OCR-tolkad, vilket gör att fritextsökning är möjlig och vårt uppdrag är att rätta de många felen i OCR-tolkningen (eller transkribera de handskrivna korten) och att därmed förbättra sökbarheten.

Själva personverserna kan beställas fram för studier i specialläsesalen på Carolina Rediviva – en sökbar katalog gör det dock betydligt lättare att hitta vilka verser du vill beställa fram.

Du kan dyka upp när som helst under evenemanget och stanna så länge du vill. Om du planerar att komma, anmäl dig via kalendariet på ub.uu.se (så att vi kan beräkna hur mycket pizza och dryck vi ska beställa).

Obs! Medtag egen dator!

Anmäl dig här

* hackaton är en sammanslagning av hacker och maraton och är ett evenemang där flera hackers (det vill säga du och jag!) samlas för att utveckla och förbättra en digital resurs.