Inspektor-samtal med Ulf Danielsson

  • Datum: –20.00
  • Plats: Västmanlands-Dala nation S:t Larsgatan 13
  • Arrangör: Västmanlands-Dala nation i samarbete med Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Gisella Bengtsson
  • Telefon: 070-4250608
  • Föreläsning

Ulf Danielsson, född 1964 och uppvuxen i en liten by i södra Dalarna, är hedersledamot i V-Dala nation sedan 2008. Han samtalar med nationens inspektor Peter Wallensteen.

Ulf Danielsson doktorerade i teoretisk fysik vid Princeton-universitet 1992 på en avhandling om strängteori och verkade därefter vid CERN i Genève i ett antal år.  Han är sedan år 2000 professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Hans forskning handlar om partikelfysikens strängteori och dess tillämpningar inom kosmologi.

Ulf Danielsson är medlem av flera ledande svenska vetenskapliga akademier och har fått en rad betydelsefulla priser. För en bredare allmänhet är han känd som en stimulerande populärvetenskaplig föreläsare. Han har också deltagit i en rad olika program i radio och TV, många med inriktning på fysik och vår bild av världen. Sveriges Radios ’Filosofiska rummet’ och ’Tankar för dagen’ är några exempel, förutom hans medverkan i TV-programmet ’På spåret’. Danielsson är också författare till fyra populärvetenskapliga böcker.Samtalet inriktas på de vägval Ulf Danielssons ställts inför under sitt rika liv inom akademin och offentligheten och inte minst hans slutsatser om de stora frågorna om universums uppkomst.

Studerande gratis, övriga SEK 50.00