TEMA: Vad gör krig med människan?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Medicinhistoriska museet Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala
  • Föreläsare: Isabel Petrini
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinhistoriska museet
  • Kontaktperson: Urban Josefsson
  • Telefon: 018-6112610
  • Temadag

Vad gör krig med en människa och hur kan vi hjälpa de drabbade tillbaka till psykiskt välbefinnande? Utifrån den frågan önskar vi er varmt välkomna till en eftermiddag med filmvisning och föredrag. Fri entré.

PROGRAM

13:30-14:40 FILMVISNING: Krig och sinnesfrid (2016)

Dokumentär i regi av Ari Matikainen. Filmen belyser hur andra världskriget påverkat människor i Finland – direkt, indirekt, individuellt, kollektivt och över generationer. Modern psykologisk forskning vävs samman med historiskt material, intervjuer, dagböcker och brev. Dialog på finska, svensk text. Se trailer (Youtube)

15:00-16:00 FÖREDRAG: Krig, tortyr och flykt – vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa

Isabel Petrini, leg. psykolog med mångårig erfarenhet av att möta drabbade av krig och tortyr. Hon berättar om krigets konsekvenser och hur man kan hjälpa den drabbade tillbaka till ett meningsfullt liv. 

 

Isabel Petrini medverkar också i en nyutkommen bok med titeln Krig, tortyr och flykt – Vad gör det med människan och hur kan vi hjälpa (2017).

Läs mer om boken