GENvägen till ett bra liv?

  • Datum: –20.30
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Niklas Dahl, professor och överläkare i klinisk genetik, Uppsala universitet. Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, Uppsala universitet
  • Arrangör: Föreningen Vetenskap och Folkbildning, Svenska Sällskapet för Medicinsk Genetik och Uppsala universitet.
  • Kontaktperson: Siv Ohlsson
  • Telefon: 018-471 2260
  • Föreläsning

I vår serie "GENvägen till kunskap" fortsätter vi nu med att reda ut begreppen kring genetik och sjukdomar.

GENvägen till ett bra liv?
- Vad kan vi se i människans arvsmassa och vad vill vi veta?

"Det sitter i vårt DNA" är ett uttryck som man ofta hör i debatten nu för tiden. Men hur mycket styr egentligen våra gener det liv vi lever? 

De senaste årens dramatiska framsteg när det gäller att kartlägga vår genkarta har gett oss fantastiska möjligheter, men också ställt nya frågor. 

Kan man med hjälp av gentester förutsäga hur gammal du blir, vilka sjukdomar du kommer att drabbas av, ja, rent av om du kommer att bli lycklig? Går det att ta reda på vilken mat just du borde äta? Eller om du kommer att drabbas av cancer längre fram i livet - och vill man verkligen veta det? Går det att lita på de genetiska tester som numera går att köpa?

Föreläsare är professorn och överläkaren i klinisk genetik på Uppsala universitet, Niklas Dahl. Professor Dan Larhammar inleder kort med att beskriva genbegreppet.

Samtalet leds av vetenskapsjournalisten Jan Olov Johansson.

Välkommen!

Föreläsningen är kostnadsfri.