Krig, tortyr och flykt – vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa

  • Datum: –16.00
  • Plats: Medicinhistoriska museet Eva Lagerwalls väg 8, 75643 Uppsala
  • Föreläsare: Isabel Petrini
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinhistoriska museet
  • Kontaktperson: Urban Josefsson
  • Telefon: 018-6112610
  • Föreläsning

Leg. psykolog Isabel Petrini har mångårig erfarenhet av psykologisk behandling av krigsskadade och torterade och pratar utifrån dessa erfarenheter om krigets konsekvenser för människan och hur man kan hjälpa den drabbade tillbaka till ett meningsfullt liv.

I krig drabbas många. Inte bara soldaten utan också den civila, inte bara den som har direkta krigsupplevelser utan även de anhöriga till den som upplevt. Vi kan stötta de drabbade vi träffar – genom att vara medmänniskor, genom att våga lyssna och genom att ge hopp.

Leg. psykolog Isabel Petrini har mångårig erfarenhet av psykologisk behandling av krigsskadade och torterade. Utifrån dessa erfarenheter berättar hon om krigets konsekvenser för människan och hur man kan hjälpa den drabbade tillbaka till ett meningsfullt liv.

Föredraget ingår som en programpunkt under en temaeftermiddagen med titeln "Vad gör krig med människan? Kl 13.30-14.40 visas dokumentärfilmen "Krig och sinnesfrid" i regi av Ari Matikainen. 

"Museet öppet 13-17. Temaeftermiddagen är ett evenemang relaterat till konstutställningen FRAGILE. Utställningen är tillgänglig på svenska och engelska.