Sverker Gustavsson om demokrati, diktatur och populism under 100 år

  • Datum:
  • Plats: Folkrörelsearkivet, S:t Olofsgatan 15, Uppsala
  • Föreläsare: Sverker Gustavsson, professor i statskunskap
  • Webbsida
  • Arrangör: Folkrörelsearkivet och statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Tove Hellkvist
  • Föreläsning

Sverker Gustavsson, professor vid statsvetenskapliga institutionen, föreläser om demokratin som ett av tre grundalternativ på Folkrörelsearkivet i Uppsala, tisdagen den 16 oktober kl. 18.00.

Alltsedan 1918 är demokratin i vårt land den segrande grundåskådningen. Vad läran positivt innebär blir lättare uppfatta, om vi jämför med vad diktaturanhängare och populister genom åren negativt har haft att invända. De har efterlyst en tydligare avgränsning av vilka som är folket, vilken uppgift som tillkommer olika former av expertis och vartill politiken syftar.

Varmt välkomna till S:t Olofsgatan 15. Fri entré

Läs mer om Sverker Gustavsson här

 

 

Sverker Gustavsson om demokrati, diktatur och populism under 100 år