Open Access Week 2018: Öppen tillgång till forskningsresultat. Omvärldens krav och forskningens verklighet - Sverker Holmgren

  • Datum: –12.00
  • Plats: Geocentrum Geobiblioteket
  • Föreläsare: Sverker Holmgren, professor i teknisk databehandling vid Institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Jonas Petersson
  • Föreläsning

Öppen vetenskap och open science pratas det om inom forskningssamhället och som projektledare för NordForskrapporten
”Open Access to Research Data – Status, Issues and
Outlook” från 2016, har Sverker jobbat mycket med dessa frågor.

Sverker Holmgren har suttit i Svensk Nationell Datatjänst (SND:s) styrelse mellan 2012-2015 och sitter nu även som ledamot i rådet för forskningsinfrastruktur vid Uppsala universitet.

Föreläsningen är öppen för alla och ingen anmälan behövs.

Hitta till Geobiblioteket

Rapporten: Open Access to Research Data - Status, Issues and Outlook

Open Access Week 2018: Öppen tillgång till forskningsresultat. Omvärldens krav och forskningens verklighet - Sverker Holmgren