Fakulteten för utbildningsvetenskapers installationsföreläsningar

Fakulteten för utbildningsvetenskapers nya professorer 2018 håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas den 16 november med den högtidliga professorsinstallationen.

13.15–14.20
Inledning av dekan professor Elisabet Nihlfors
Una Cunningham: Flerspråkighet i skolan
Anna Danielsson: Bland Schrödingerekvationer och garageportar. Om naturvetenskap, normer och identitet
Esbjörn Larsson: 1800-talets utbildningsrevolution

14.40–15.20
Jenny Wiksten Folkeryd: Språkvetenskapliga verktyg i didaktikens tjänst.
Eva Hultin: Barn som demokratiska agenter i skolans skriftspråkspraktiker.