Medicinska fakultetens installationsföreläsningar

  • Datum: –14.35
  • Plats: Universitetshuset Lärosal IV och Universitetsaulan
  • Föreläsare: Katarina Hjelm, Per Jemth, Jan Lexell, Alkistis Skalkidou, Pär Stattin, Matthew Webster, Anna-Karin Wikström, Johan Wikström, Marianna Virtanen, Jonas Oldgren, Mats Målqvist
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: akademiskafester@uadm.uu.se
  • Föreläsning, Akademisk högtid

Medicinska fakultetens nya professorer 2018 håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas den 16 november med den högtidliga professorsinstallationen.

09.15–10.20
Inledning av dekan professor Eva Tiensuu Janson
Katarina Hjelm: Migration, kronisk sjukdom och hälsa
Per Jemth: Proteiner – funktion, evolution och sjukdom
Jan Lexell: Modern rehabilitering – en process med många delar

10.40–11.40
Alkistis Skalkidou: Navigera i den fascinerande värld där endokrinologi och kvinnors hälsa möts
Pär Stattin: Nationella prostatacancerregistret, gemensam bas för kvalitetssäkrad cancervård och forskning
Matthew Webster: Hur uppstår genetisk variation?

13.15–14.35
Inledning av dekan professor Eva Tiensuu Janson
Anna-Karin Wikström: Preeklampsi. Stress, förgiftning eller hjärtsjukdom?
Johan Wikström: Bilder från tunneln. Om knölar, protoner och hjärnans funktion
Marianna Virtanen: The Life Course Approach to Public Health
Jonas Oldgren: Skräddarsydd behandling för flimrande hjärta

 

Ges 16 november under professorsinstallationen:
Mats Målqvist: Global hälsa – en värld, en framtid!