Samhällsvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar

Samhällsvetenskapliga fakultetens nya professorer 2018 håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas den 16 november med den högtidliga professorsinstallationen.

Inledning av dekan professor Mats Edenius

Maria Eriksson Baaz: Sexuellt våld i konflikt. Bortom enkla förklaringar

Paulina Nowicka: Prata om och prata med de osynliga barnen med fetma.

Stefan Sjöström: Tvångsvård som kultur – om krockar mellan omtanke, evidens och rättssäkerhet

Helena Svaleryd: Ojämlika villkor – orsak och verkan av investeringar i barns humankapital