Historisk-filosofiska fakultetens installationsföreläsningar

Historisk-filosofiska fakultetens nya professorer 2018 håller sina installationsföreläsningar. Föreläsningarna ges under installationsveckan som avslutas den 16 november med den högtidliga professorsinstallationen.

Inledning av prodekan professor Folke Tersman

Ulrika Dahl: Elfenbenstornet och den mörka kontinenten. Om feminism, femininitet och vithet i akademin

Andreas Dorn: Graffiti in “Ancient” Egypt. From Social Practices to Vandalism

Paula Henrikson: Förbindelser. Det tidiga 1800-talets litterära kulturer i Sverige