Presentation av Internationaliseringsutredningen

  • Datum: –16.30
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Agneta Bladh
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Pernilla Björk
  • Telefon: 070-2911524
  • Seminarium

Den 31 oktober överlämnar regeringens särskilda utredare Agneta Bladh internationaliseringsutredningens slutbetänkande till regeringen. Senare samma dag presenterar hon utredningen i Humanistiska teatern vid Uppsala universitet.

Här kan du se en inspelning av presentationen.

Moderator: rektor Eva Åkesson

Ingen föranmälan.

Varmt välkomna!

 

Internationaliseringsutredningen tillsattes av regeringen och påbörjade sitt arbete i mars 2017. Utredningen har haft i uppdrag att bland annat:

• föreslå nya mål i högskolelagen om internationalisering och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor, som omfattar både utbildnings- och forskningsverksamheten,

• föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning bland annat genom bättre internationalisering på hemmaplan och genom att fler studenter, lärare och forskare studerar eller verkar utomlands, och

• föreslå åtgärder för att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bland annat genom en översyn av systemet för anmälnings- och studieavgifter.

De två första punkterna redovisades den 31 januari genom SOU 2018:3. Mer information om utredningen finns på utredningens hemsida http://www.sou.gov.se/internationaliseringsutredningen/.

 

Seminariet är ett samarrangemang mellan Uppsala universitet och Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) expertgrupp för internationaliseringsfrågor.

 

 

Presentation av Internationaliseringsutredningen