Idémingel om tvärvetenskapliga kurser

  • Datum: –14.00
  • Plats: Blåsenhus Orkanen (21:241)
  • Arrangör: Arbetsgruppen för tvärvetenskapliga kurser
  • Kontaktperson: Åsa Kettis
  • Workshop

Välkommen på idémingel om tvärvetenskapliga kurser! Anmäl senast 5 december.

Som ett sätt att stimulera utbildningssamarbetet inom universitetet har rektor
avsatt medel för utveckling av nya tvärvetenskapliga kurser, dvs. kurser som
utvecklas i nära samarbete mellan olika ämnen och pedagogiska traditioner.
I ett första steg bjuder vi in intresserade lärare från hela universitetet till ett
förutsättningslöst idémingel. Du är lika välkommen oavsett om du bara är
nyfiken, eller om du har en idé som redan har börjat ta form. Även du som
är student och vill bidra till denna utveckling är välkommen.

Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmäl i MP senast 5 december.

Ytterligare information

Idémingel om tvärvetenskapliga kurser