Exploring human rights – challenges for society, law and democracy

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Arrangör: Teologiska institiutionen, CRS, Juridiska institutionen och Uppsala kommun
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Föreläsning

Inbjudan till firande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Den 10 december 1948 antogs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dokumentet har haft och har en avgörande betydelse för hur mänskliga rättigheter förstås, tolkas och tillämpas. I år fyller förklaringen 70 år och det önskar forskare vid Uppsala universitet fira tillsammans med Uppsala kommun och omgivande samhället. Välkomna till en eftermiddag där forskare problematiserar och reflekterar över mänskliga rättigheter och där mänskliga rättigheter i konsten uppmärksammas!

Dagen organiseras av Juridiska institutionen, Teologiska institutionen och det mångvetenskapliga Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) i samarbete med Uppsala kommun.

Program:

14.15 Välkommen!
Vice-rektor Torsten Svensson
Föreståndaren Martha Middlemiss Lé Mon & professor Anna-Sara Lind

14.30 Inledande ord – 70 år med mänskliga rättigheter
Dr h.c. Anne Ramberg, Sveriges advokatsamfund

14.45-15.30 Den allmänna förklaringen i det tjugoförsta århundradet
Chair: Martha Middlemiss Lé Mon/Anna-Sara Lind 
Marianne Dahlén, docent i rättshistoria
Anders Sjöborg, docent i religionssociologi 
Rebecca Thorburn Stern, docent i folkrätt
Sten Widmalm, professor i statsvetenskap

15.30-15.40 Bensträckare

15.40-16.30 Threats to human rights
Chair: Anna Jonsson Cornell
Katri Linna, Civil Rights Defenders
Ilhami Alkan Olsson, Raoul Wallenberg Institute, Head of Istanbul office
Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier

16.30-17.20 The Universal Declaration on Human rights – ethics, politics and law?
Chair: Rebecca Thorburn Stern
Elena Namli, professor i etik
Inger Österdahl, professor i folkrätt 
Jonas Hultin Rosenberg, fil. doktor i statsvetenskap
Kim Teresa Beecheno, fil. doktor i religionssociologi

17.20 Avslutning
Michel Östlund om konstverken
Anna-Sara Lind om Uppsala University Human Rights Research Network – vägen framåt!

17.30 – 17.55 Mingel och invigning av konstverk
Invigning av konstverk kl. 18.00.

Visning av konst därefter, Uppsala kommun anordnar.

Anmälan görs till info@crs.uu.se

(Tidigare anmälningslänken är stängd)

Ytterligare information