Docentföreläsning: Spektroskopiska metoder vid MAX IV – nya möjligheter att följa atomära processer

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80101
  • Föreläsare: fil.dr. Maria Hahlin
  • Arrangör: Institutionen för Fysik och Astronomi
  • Kontaktperson: Maria Hahlin
  • Docentföreläsning

Föreläsningen ger grundläggande introduktion till några spektroskopiska metoder och innehåller några exempel där de nya möjligheterna vid MAX IV kan ge helt ny kunskap.

Spektroskopiska metoder är ett kraftfullt verktyg som används flitigt inom olika delar av materialforskning. Metoderna har möjlighet att ge information om materialet på atomär nivå och kan bl.a. ge svar på frågeställningar som; hur mycket av olika ämnen som finns i materialet, hur olika grundämnen i materialet är bundna till varandra, hur olika materials energinivåer förhåller sig till varandra etc.. En av Sveriges hittills största investering i forskningsinfrastruktur är MAX IV laboratoriet i Lund. MAX IV är en synkrotronljusanläggning som nyligen invigdes. Föreläsningen ger grundläggande introduktion till några spektroskopiska metoder och innehåller några exempel där de nya möjligheterna vid MAX IV kan ge helt ny kunskap.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.