Design Thinking - workshop

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ekonomikum Digitala bibliotekslabbet, Ekonomikums bibliotek
  • Föreläsare: Nino Dawod, Linda Thorn
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Seminarium

Design Thinking är en praktisk metod för att uppmuntra kreativa lösningar på praktiska problem under en designerprocess.

Workshopen går ut på att definiera problem, undersöka, formulera, skapa prototyper och pröva.

Anmäl dig här