String Math 2019 - Populärvetenskapliga föreläsningar: Kosmos och Matematiken

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetsaulan
  • Föreläsare: Edward Frenkel och Cumrun Vafa
  • Kontaktperson: Rebecca Lodin
  • Föreläsning

Två av de mest framstående forskarna och populärvetenskapliga talarna i världen kommer att presentera sin syn på matematikens roll i utforskandet av universum. Vilka matematiska pussel erbjuder kosmos? Vilken roll spelar förening inom matematiken? Dessa och andra tankeväckande frågor kommer att diskuteras i två fascinerande föreläsningar som kommer att låta publiken ta del av världsledande forskning inom matematik och kosmos.

Anmäl dig till föreläsningen.

Föreläsningarna är riktade till allmänheten och erbjuder en unik möjlighet att delta i ett fascinerande äventyr.

Varmt välkomna till en minnesvärd dag!

13:00 Dörrarna öppnas
13:30-14:30 Första föreläsningen
14:30-15:00 Paus
15:00-16:00 Andra föreläsningen

Professor Edward Frenkel
Titel: “The idea of unification in mathematics”

Professor Cumrun Vafa
Title: “Unravelling the Universe with Mathematical Puzzles”

N.B. Föreläsningarna kommer att hållas på engelska.