Matens vägar

  • Datum: –16.00
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum
  • Arrangör: Gustavianum - Uppsala universitetsmuseum
  • Kontaktperson: Cecilia Ödman
  • Föreläsning

Mat är inte bara en livsnödvändighet, den är även ett sätt att uttrycka och förmedla kulturer. Så länge människan har handlat har mat och matkulturer varit en viktig handelsvara. Längs dessa matvägar har vi utbytt ingredienser, recept och matritualer. Kom och lyssna och ställ frågor till forskare och möt världen på plats i Gustavianum. Fri entré.

Föreläsningar

12.00 – 12.15  Tryffel – mat för gudar, gutar och svin. Föredrag på svenska med universitetsadjunkt Christina Wedén.

12.15 – 12.30  Insekter som mat i Sverige och i andra kulturer. Föredrag på svenska med professor Åsa Berggren.

12.35 – 12.50  Degprodukters vandring genom historien. Föredrag på svenska med professor Joakim Enwall och universitetslektor Ulrica Söderlind.

12.55 – 13.10  Norsen som matfisk: från Värmland till Chukotka. Föredrag på svenska med forskare Ingvar Svanberg.

13.10 – 13.30  Frågor

 

13.30 – 14.30 Matpaus

 

14.30 – 14.45 How food has become an instrument for domination in India. Föredrag på engelska med professor Ashok Swain.

14.50 – 15.05 Swedish-American Food Culture Then and Now. Föredrag på engelska med professor Dag Blanck och docent Angela Hoffman.

15.10 – 15.25 Immigrant African foodscapes – meaning and context. Föredrag på engelska med Associate Professor Linley Chiwona Karltun.

15.25 – 15.45 Frågor

 

I samarbete med Forum för Afrikastudier, Forum för Kinastudier, Svenska institutet för Nordamerikastudier, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Forum för Turkiska studier och Forum för Sydasienstudier.

Matens vägar