Föreläsning av hedersdoktor Maria Ripenberg

  • Datum: –15.45
  • Plats: Gyllenhielmska biblioteket, Skytteanum Valvgatan 4
  • Föreläsare: Maria Ripenberg, journalist, debattredaktör och ledarskribent tillika en av Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer 2019.
  • Webbsida
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen, Statsvetenskapliga föreningen samt Uppsala Politices Studerande
  • Kontaktperson: Shirin Ahlbäck Öberg
  • Telefon: 0702410806
  • Föreläsning, Seminarium

Öppen föreläsning med Maria Ripenberg, utsedd hedersdoktor 2019 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, med titeln Medieutvecklingen och förutsättningarna för det offentliga samtalet.

Under flera årtionden förändrades svenska nyhetsmedier relativt sakta vad gäller ägande, struktur och ställning i samhället. Digitaliseringen av kommunikation, information och medier har emellertid skapat revolutionerande förändringar på mycket kort tid, och detta återspeglas i samhällsdebatten. Den traditionella journalistiken försvagas och den publicistiska kören tunnas ut samtidigt som globala strömningar undergräver fakta och förtroende.Hur påverkas det offentliga samtalet av denna utveckling? Hur kan vi påverka utvecklingen i en annan riktning? Maria Ripenberg inleder med en presentation på detta tema vid Statsvetenskapliga institutionens högre seminarium. 

Maria Ripenberg har en lång karriär som journalist, debattredaktör och ledarskribent, och belönas för sina journalistiska insatser genom att utses till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon är mest känd som en orädd debattör med tydlig etisk kompass som inte begränsas av några partiskrankor. Hennes ämnen rör sig brett över samhällsvetenskaperna. Inte minst har hon gjort sig känd för sina inlägg i frågor kring invandring, integration och rasism. Hennes inlägg utgår från en liberal, tolerant och vetenskaplig grund.