Inspektorsamtal med Anders Wejryd

  • Datum: –20.00
  • Plats: V-Dala nation Sysslomansgatan 14, Uppsala
  • Föreläsare: Inspektor Peter Wallensteen samtalar med Anders Wejryd.
  • Arrangör: Uppsala universitet i samarbete med V-Dala nation
  • Kontaktperson: Peter.Wallensteen@pcr.uu.se
  • Telefon: 018-4710000
  • Föreläsning

Förre ärkebiskopen Anders Wejryd, född 1948 i Falköping, är hedersledamot i V-Dala nation sedan 2006.

Efter studentexamen i Västerås 1968 läste Anders Wejryd teologi vid Uppsala universitet och prästvigdes i Västerås 1972. Under en tid var han direktor för Ersta diakoni (sjukhus och högskola) och fortsatte sedan sin bana inom kyrkan som biskop i Växjö stift. Anders Wejryd valdes 2006 till Svenska kyrkans 69:e ärkebiskop. Därmed blev han den förste att inneha detta ämbete efter kyrkans skiljande från staten. Han pensionerades 2014 och har idag en rad internationella uppdrag inom den världsvida kyrkan.

Under Wejryds tid som ärkebiskop diskuterades bl.a. homosexuellas rättigheter, kyrkans politisering och ekumeniska frågor. Personligen engagerade sig Wejryd starkt i miljöfrågor vilket t.ex. manifesterades i den stora Interfaith Climate Summit som arrangerades i Uppsala i november 2008.

Samtalet inriktas på de vägval Anders Wejryd ställts inför under sin mångfacetterade verksamhet och i sina olika roller på den offentliga scenen.

Studerande gratis, övriga SEK 50.00