En kvart över med Karolina Wiell: ”Bad är hälsa”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ekonomikum Ekonomikums bibliotek
  • Föreläsare: Karolina Wiell från Ekonomisk-historiska institutionen
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie En kvart över. Den här gången med Karolina Wiell, nybliven doktor vid Ekonomisk-historiska institutionen. Vi bjuder på dryck och tilltugg! Evenemanget är öppet för allmänheten och kräver ingen föranmälan.

Nydisputerade Karolina Wiell berättar om när svenskarnas personliga hygien blev till en samhällsfråga som berörde alla. I sin doktorsavhandling har hon utifrån utredningar, riksdagsmotioner, skolböcker och tidskrifter analyserat hur idén om folkbad och behovet av en förbättrad personlig hygien uppstod, formulerades, förmedlades, förankrades och förverkligades i slutet av 1800-talet och under 1900-talets första hälft. Varför ansågs det viktigt att människor skulle sköta sin personliga hygien bättre? Vilka var de drivande aktörerna? Till vilka riktade sig budskapet? Vilka argument användes? Och slutligen: Hur kom det sig att det byggdes tusentals små badstugor på den svenska landsbygden under perioden 1920-1949?

En kvart över med Karolina Wiell: ”Bad är hälsa”