Docentföreläsning i meteorologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Geocentrum Småland
  • Föreläsare: PhD Camilla Andersson
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Camilla Andersson
  • Docentföreläsning

Marknära ozon i en värld under förändring.

Sammanfattning: Marknära ozon i en värld under förändring: nuläge, nyligen inträffad förändring och framtidsscenarier i Europa.

Marknära ozon är en luftförorening som negativt påverkar hälsa, miljö och jordens klimat. Mänskliga utsläpp av ozonbildande ämnen ökade under 1900-talet, vilket har bidragit till ökade halter av marknära ozon. Tack vare internationella överenskommelser och nationella och regionala insatser har utsläppen minskat sedan 1980-talet i Nordamerika och Europa. Detta har haft påverkan på exponeringen för marknära ozon. Jag kommer att göra nedslag i aktuell forskning om nuläge, nyligen inträffad förändring och vad vi kan vänta oss i framtiden. Fokus är huvudsakligen på Europa, men inslag från andra delar av världen ingår också.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska/engelska.

Föreläsningen är på svenska.

Välkomna!

Docentföreläsning i meteorologi