Föreläsning med hedersdoktor Yemane Berhane

  • Datum: –14.45
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Professor Yemane Berhane, Addis Continental Institute of Public Health, Addis Ababa, Ethiopia
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinska fakulteten
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av professor Yemane Berhane, utsedd hedersdoktor 2019 vid Medicinska fakulteten, med titeln Capacity building in Public Health: tertiary education for strengthening health systems in Ethiopia. Föreläsningen ges på engelska.

Yemane Berhane är professor i epidemiologi och folkhälsa och verksam i Etiopien. Han är chef för Addis Continental Institute of Public Health samt rådgivare till etiopiska regeringen. Berhanes forskningsområden inkluderar barn- och mödrahälsa, hiv/aids, malaria, tuberkulos, nutrition och andra högprioriterade områden inom global hälsa. Forskningen är nära knuten till aktuella kunskapsbehov för att kunna utveckla, implementera och utvärdera storskaliga interventioner och har därför stor betydelse för att omsätta forskningsfynd till policy och program. Berhane samarbetar med olika etiopiska universitet men också med många universitet utomlands. Forskare vid Uppsala universitet har samarbetat med Berhane under 15 års tid.