Föreläsning av hedersdoktor Steven T Bramwell

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen, Å10134
  • Föreläsare: Steven T. Bramwell, Department of Physics & Astronomy and London Centre for Nanotechnology University College London, UK
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Björgvin Hjörvarsson
  • Föreläsning

Öppen föreläsning med professor Steven T. Bramwell, utsedd hedersdoktor 2019 vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, med titeln "Puzzles and paradigms in a model magnet". Föreläsningen ges på engelska.

Abstract

Puzzles and paradigms in a model magnet
The magnetic system "spin ice" has proved to be a rich source of unconventional problems in condensed matter. This talk will be divided into three parts. In the first part I will briefly review the basic physics of spin ice, describing how it affords both a model "vertex" system with Pauling entropy and a model lattice Coulomb gas composed of emergent magnetic "monopoles". In the second part I will offer solutions to two recent puzzles: first how in ultra-thin film spin ice, the Pauling entropy of spin ice vanishes without an apparent phase transition, and second, how in bulk spin ice neutron scattering indicates the existence of a subtle "harmonic phase" that coexists with the monopole Coulomb gas. Finally I will describe the broad relevance of these results to many physical systems.

 

Den brittiske fysikern och kemisten Steven T. Bramwell är professor i fysik vid University College London, UK, och forskningsledare vid London Centre for Nanotechnology. Han var en av dem som experimentellt upptäckte så kallad spin ice. Bramwell har också visat att tvådimensionella magneter har en kritisk exponent som kan fastställas teoretiskt och han har myntat begreppet ”magnetricity” för den magnetiska ekvivalensen till elektrisk ström. Bramwell har av The Times utsetts till en av de 100 främsta forsk­arna i Storbritan­nien. Han har haft ett långvarigt samarbete med forskare vid Ångström­laboratoriet genom till exempel seminarier, föreläsningar, utbyten och gemensamma publikationer och har därigenom mycket aktivt bidragit till utvecklingen av fakultetens forskning inom området magnetism.