Åsikt Uppsala: Varför har unga slutat plugga språk?

  • Datum: –20.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Ett samarbete mellan Uppsala universitet och UNT
  • Kontaktperson: Anneli Waara
  • Seminarium

Allt färre studenter och skolelever väljer att studera moderna språk.
Detta är redan i dag ett problem för svenska företag i utbyte med
andra länder i Europa. Vad får unga i Sverige att avstå språk i en alltmer
globaliserad värld? Behöver vi kunna fler språk än engelska? Hur ser
det ut i övriga Europa?

Medverkande:

David Cvach, Frankrikes ambassadör i Sverige
Coco Norén, professor i franska, Uppsala universitet
Kent Fredholm, ordförande i Språklärarnas riksförbund
Henrik Edgren, forskare i utbildningshistoria, Uppsala universitet
Eva Danielsson, lärare i tyska och engelska

Moderator: Maria Ripenberg, UNT

Åsikt Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala universitet och UNT som syftar till att lyfta fram aktuella frågor genom öppna panelsamtal med forskare och andra experter.

OBS! Panelsamtalet förs denna gång på engelska.