Lyckas med din uppsats - från källmaterial till referenser. (Drop-in) Tema: Söka och hitta information

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Karin Boye-biblioteket, Spektrum
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Helen Norlin
  • Workshop

Har jag använt rätt sökord? Har jag hittat all tidigare forskning? Har jag sökt på rätt ställen och tillräckligt mycket? Vi ger dig verktygen.

Tre onsdagar under vårterminen erbjuder biblioteket alla studenter drop-in-eftermiddagar med olika teman kopplade till uppsatsskrivandet. Två bibliotekarier finns på plats och är redo att hjälpa dig med dina frågor. Välkomna!