2019 års Fulbrightföreläsning

  • Datum: –17.15
  • Plats: Universitetshuset Sal IX
  • Föreläsare: Professor Mark S. Weiner, Rutgers University
  • Arrangör: Fulbright Commission, Stockholm, Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS), Engelska institutionen, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Dag Blanck
  • Föreläsning

Professor Mark S. Weiner från Rutgers University föreläser under titeln "Understanding Trumpism: American Politics and Culture in an Age of Globalization".

Weiner är professor i rättshistoria och har bl.a. forskat om relationerna mellan stat och individ och om ras och medborgarskap i USA. Han har även arbetat som dokumentärfilmare och bidrar regelbundet med kommentarer på aktuella frågor i dagspressen.