Inspektorsamtal med Cecilia Rydinger Alin

  • Datum: –20.00
  • Plats: Västmanlands-Dala nation S:t Larsgatan 13, Uppsala
  • Arrangör: V-dala nation i samarbete med Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Peter Wallensteen
  • Föreläsning

Rektorn för Kungliga Musikhögskolan tillika dirigenten för Orphei Drängar Cecilia Rydinger Alin, född 1961 i Västerås, är hedersledamot i V-Dala nation sedan 1999. Hon samtalar måndagen den 4 mars kl. 19.00 med nationens inspektor Peter Wallensteen.

Cecilia Rydinger Alin gick i gymnasiet i Ludvika, där hon även var elev inom den kommunala musikskolan. Hon studerade därefter kyrkomusik och utbildade sig till dirigent vid Musikhögskolan i Stockholm. 1991 vann hon Kungliga Operans tävling för unga dirigenter.

Åren 1994-98 var Cecilia Rydinger Alin chefdirigent vid vad som idag heter Wermland Opera och verkade därtill inom en rad andra operahus. 1998 blev hon lektor i orkesterdirigering vid Musikhögskolan, 2007 professor i samma ämne och har sedan 2012 verkat som KMH:s rektor.

För V-Dala är hon känd som dirigent för V-Dalakören, för Uppsalapubliken och den bredare allmänheten för sina drygt tjugo år som sånganförare för Allmänna Sången (1988-2009) samt för de senaste tio åren som konstnärlig ledare för OD.

Cecilia Rydinger Alin är sedan 2004 ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien och mottog 2005 kungamedaljen Litteris et Artibus för sina insatser.

Redan 1995 utsågs Cecilia Rydinger Alin till Årets Yrkeskvinna. Samtalet inriktas på de vägval hon ställts inför under sin mångfacetterade verksamhet inom svenskt musikliv.

 

Studerande gratis, övriga SEK 50.00