Boksläpp: I tjejers spår – för framtids segrar

Boksläpp för Karin S. Lindelöf och Annie Woubes bok, "I tjejers spår – för framtids segrar: Om tjejlopp och villkor för kvinnors motionsidrottande" (Makadam förlag). Föredrag, frågestund och mingel i Humanistiska teatern. Alla är välkomna!

Om boken: 
Motionslopp för kvinnor, så kallade tjejlopp, lockar hundratusentals deltagare varje år och marknadsförs ofta med ord som gemenskap, fest och glädje. Men vad säger dessa lopp om vårt samhälle och vår kultur? Vilka villkor omgärdar tjejloppen och vilka konsekvenser får de i förlängningen – för jämställdheten och könsrelationerna i samhället, för motionsidrotten och för de möjliga sätten att motionera som kvinna?

Etnologerna och genusforskarna Karin S. Lindelöf och Annie Woube har studerat fenomenet tjejlopp från 1980-talet och fram till idag med utgångspunkt från mängder av skriftliga och muntliga berättelser, egna observationer och upplevelser av olika lopp samt ett stort medie- och arkivmaterial. Här berättar de tjejloppens historia, vänder och vrider på symboliken i begreppet ”tjej” och undersöker det spänningsfält mellan befrielse och begränsning som kan uppstå i loppens enkönade rum.