Docentföreläsning: Is it the end of conventional particle accelerators?

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2005
  • Föreläsare: Tekn dr Marek Jacewicz
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Marek Jacewicz
  • Docentföreläsning

Institutionen för Fysik och Astronomi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet Fysik.

It has been almost 90 years since the construction of the first particle accelerator. Today, there are more than 30,000 particle accelerators around the world and, while some are dedicated in research in physics, the majority benefit society in some other way for instance in health care, biology, archaeology or security. The conventional technique applied in all of them is using electromagnetic fields to accelerate particles as they travel through a vacuum inside a metal structures. A significant progress has been made over the last decades raising the accelerating gradient in such structures almost tenfold. At the same time new ideas for the next generation accelerators based on plasma acceleration are being pursued. The progress and limitations of conventional accelerators and current status of the field will be the main topic of this lecture.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.

Ordförande: professor Richard Brenner

Docenturnämndens representant: professor Stephan Pomp