Att studera kärnklyvning med en atom i vågskålen

  • Datum: –10.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4003
  • Föreläsare: Fil dr Andreas Solders
  • Arrangör: Institutionen för Fysik och Astronomi
  • Kontaktperson: Andreas Solders
  • Docentföreläsning

Hur mycket väger en atom och hur kan vi veta det? Med avstamp i den frågan kommer jag diskutera utvecklingen av atomära massmätningar, från Avogadro till dagens jonfällor. Jag kommer sedan visa hur jag själv använder små skillnader i massa mellan olika atomkärnor för att studera kärnklyvning.

Hur mycket väger en atom och hur kan vi veta det? Med avstamp i den frågan kommer jag diskutera utvecklingen av atomära massmätningar, från Avogadro till dagens jonfällor. Jag kommer sedan visa hur jag själv använder små skillnader i massa mellan olika atomkärnor för att studera kärnklyvning. Resultatet av dessa mätningar kan användas för att utveckla säkrare och mer hållbar kärnkraft, och samtidigt hjälpa oss att förstå uppkomsten av tunga element i universum.