Israel Hwasser och den romantiska medicinen

  • Datum: –14.30
  • Plats: Medicinhistoriska museet Eva Lagerwalls väg 8
  • Föreläsare: Urban Josefsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinhistoriska museet
  • Kontaktperson: Urban Josefsson
  • Telefon: 018-6112610
  • Föreläsning

Museichef Urban Josefsson berättar om Israel Hwasser – färgstark och stridbar medicinprofessor i 1800-talets Uppsala och företrädare för romantikens filosofiskt inspirerade medicin.

Museet är öppet 13.00-17.00. Entré 40 kr.

Efter föredraget, kl 15.00, startar en guidad visning av museet.

Välkommen!

Israel Hwasser (1790–1860) är i dag främst ihågkommen för sitt försvar av Uppsala universitets medicinska fakultet när en förflyttning av den medicinska utbildningen till Karolinska Institutet diskuterades. Hwasser är dock värd att minnas av flera anledningar, bland annat som den tydligaste svenske företrädaren för romantikens medicin – en form av filosofiskt inspirerad medicin som inte hade framtiden för sig, men som spelade en viktig roll under några decennier av 1800-talet.

Museet är öppet 13.00-17.00. Entré 40 kr (entré inkl föredrag).

 

Israel Hwasser och den romantiska medicinen