Comparing Legal Cultures: Global Constitutional Values as a Point of Reference in National Legal Systems

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Ekaterina Mouliarova, Johan Peter Falck Fellow, SCAS. Head, the Legal Center, Heritage Institute Moscow. Researcher, Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Sandra Maria Rekanovic
  • Seminarium

Ekaterina Mouliarova kommer att tala på temat "Comparing Legal Cultures: Global Constitutional Values as a Point of Reference in National Legal Systems". Efteråt ges tillfälle till frågor. Seminariet hålls på engelska.