Lärosätesbibliotek vs nationalbibliotek: roller i den vetenskapliga infrastrukturen

Biblioteken behöver integreras tydligare i lärosätenas forskning, det säger förslaget till nationell biblioteksstrategi, men rollerna är oklara. Behöver forskningen ett nationalbibliotek? Eller ska lärosätenas bibliotek själva ta ansvar för samordning och stöd till forskningen?

Med utgångspunkt ur förslaget till nationell biblioteksstrategi, ”Demokratins skattkammare” diskuterar överbibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek med den tillförordnade riksbibliotekarien om hur forskningsbiblioteken och nationalbiblioteket kan samverka - eller konkurrera - som delar av forskningens infrastruktur.

Medverkande:
Lars Burman, Överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek
Lars Ilshammar, Tillförordnad Riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket

Se evenemanget i programmet för Almedalsveckan.

Internationellt högklassig infrastruktur i form av experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker är avgörande för framgångsrik forskning. Uppsala universitet är värd för flera nationellt och internationellt tillgängliga infrastrukturella resurser samtidigt som universitetets forskare är stora användare av infrastruktur på andra platser i Sverige och utomlands.

Under årets almedalsvecka arrangerar Uppsala universitet, i samverkan med andra aktörer, flera seminarier på temat forskningsinfrastruktur:

Måndag 1 juli

Kl. 11-12: How to bring world-leading Swedish research infrastructures into the future?
>> Följ evenemanget live

Kl. 13-14: Lärosätesbibliotek vs nationalbibliotek: roller i den vetenskapliga infrastrukturen
>> Följ evenemanget live

Onsdag 3 juli

Kl. 9-10 Vad gör vi med alla data? En nationell strategi för forskningsdataresurser inom life science
>> Följ evenemanget live

Torsdag 4 juli

Kl. 11-12 Varför används inte biobanksprov oftare för att förbättra folkhälsan?
>> Följ evenemanget live

 
 
 
 
 
 
 
Lärosätesbibliotek vs nationalbibliotek: roller i den vetenskapliga infrastrukturen