Mannen som ordnade naturen – boksläpp med Gunnar Broberg

  • Datum: –19.30
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum
  • Arrangör: Gustavianum - Uppsala universitetsmuseum
  • Kontaktperson: Cecilia Ödman
  • Seminarium, Kulturevenemang

”Gud skapade, Linné ordnade” – så har Linnés vetenskapliga gärning sammanfattats. I den nya boken Mannen som ordnade naturen ger Linnéauktoriteten Gunnar Broberg delvis en ny bild av Linnés liv och verk och av hans samtid. Broberg visar att varken Linnés personlighet eller levnad, inte heller det 1700-tal han levde i, var utan problem eller aspekter man helst velat glömma.

I samarbete med bokförlaget Natur & Kultur.