Boksläpp: 'När betongen rätar sin rygg'. Ortenrörelsen och folkbildningens renässans

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Hus 22, lokal 22-1017
  • Föreläsare: René León Rosales, Fil. Dr. i Etnologi, forskningsledare, vid Mångkulturellt Centrum i Botkyrka. Kommentator: Irene Molina, Vetenskaplig ledare för CEMFOR, Professor i kulturgeografi och forskar om staden som plats för sociala maktrelationer. Specifika intresseområden är rasifiering och diskriminering, samt klass, genus och intersektionalitet. Kommentator: Irene Molina, Professor i kulturgeografi och vetenskaplig ledare (CEMFOR).
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: jeannette escanilla
  • Seminarium

Varmt välkomna på release för "När betongen rätar sin rygg". Om ortenrörelsen och folkbildningens renässans.

Ortenrörelsen är det samlande namnet på den mobilisering som nu sker i stigmatiserade bostadsområden runt om i hela Sverige. För mer än hundra år sedan ställde den svenska arbetarklassen krav på rösträtt och anständiga livsvillkor. Vid sidan av fackföreningar och politiska partier skapades också en folkbildande och kulturpolitisk rörelse som syftade till att ge upprättelse och ingjuta mod i de grupper som vid denna tid kämpade för att bli en del av samhället. I dag höjer förortsvärlden sina röster och ställer krav på fördelningspolitik och på att bli betraktade som fullvärdiga medborgare. På ett motsvarande sätt som i början av det förra seklet sker det idag parallellt med de politiska kraven en organisering runt sökandet efter den kunskap och bildning som kan stärka självkänslan och ge vägledning åt kampen för ett rättvist samhälle. Denna bok handlar om bakgrunden till och framväxten av denna nya förortsmobilisering, Ortenrörelsen.

Bokens författare
Ove Sernhede är senior professor vid Göteborgs universitet.
Johan Söderman är professor vid Göteborgs universitet.
René León Rosales är forskningsledare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

 

Boksläpp: 'När betongen rätar sin rygg'. Ortenrörelsen och folkbildningens renässans