Mash Up for a Sustainable Future - a conference for researchers at Uppsala University

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B10
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala University Sustainability Initiatives
  • Kontaktperson: Klas Palm
  • Telefon: 0729999234
  • Workshop

UUSI arrangerar till hösten en konferens där forskare från Uppsala universitet inom samtliga vetenskapsområden får möjlighet att mötas och tillsammans utveckla forskning för en hållbar framtid. Konferensen heter: Mash Up - for a Sustainable Future.

Vår tids största utmaning är att skapa en hållbar utveckling. Utmaningen är systemöverskridande och även många lösningar behöver vara breda och systembaserade. Därför behöver även forskningen många gånger vara ämnesöverskridande. Mash Up – eller korsbefruktning – är ett sätt att möta forskarkollegor från olika discipliner inom Uppsala universitet och skapa nya spännande forskningssamarbeten på temat hållbar utveckling.

Syftet med Mash Up är att etablera mång- och tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskare, att börja skissa på forskningssamarbeten för hållbar utveckling och att öka kunskapen om möjligheter för mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Seminariet vänder sig till forskare inom Uppsala universitet. Framförallt till de som i nuläget har begränsad samarbete med andra discipliner och skulle vilja utveckla sin forskning i relation till hållbar utveckling, men även till dem som redan har etablerade samarbetsprojekt inom området.

Seminariet kommer att ske i workshopsform där deltagarna innan seminariet anger vad som upplevs som mest spännande och värdefullt i pågående forskning och framtida önskningar om hur man vill utveckla forskning och forskningssamarbeten ledande till en hållbar framtid.  Baserat på dessa tankar grupperar deltagarna sig själva i mång- och tvärvetenskapliga team för att diskutera forskningsprojekt och eventuellt fortsatt samarbete.

Vi får även inspel från forskningsfinansiärer, UUI och förhoppningsvis regeringens Agenda 2030-delegation.

Antalet platser är begränsade.

Språket på konferensen kommer att vara engelska.

Anmäl dig till konferensen

Ytterligare information

Mash Up for a Sustainable Future - a conference for researchers at Uppsala University